Select Page

Dessa lösningar kan tyckas vara marginella, men det är ändå steg i rätt riktning mot att återta anonymiteten på ett alltmer övervakat internet. Googles affärsmodell är övervakning, och det är något som de är fenomenalt duktiga på! Idag övervakar och lagrar Google nästan allt om dig. Problemet är att det börjar bli svårt att undvika Google. Vi har den för att det är smidigt, men också – som alla som glömt sin mobil hemma en dag vet – för att man känner sig lite utanför om man inte har en.

Döp om .bmp filerna till .ico och ha en storlek på 400 x 400 på dom. Eller, starta “Regedit” och leta efter Paint Picture (eller det program som används för att öppna BMP-filer med). Lägg till “New Key” under Paint.Picture DefaultIcon. I högra fönstret, ändra standardvärdet till 1%. Dubbelklicka ladda ner mf.dll på till höger när den nya mappen till vänster är markerad.

  • Windows ändrar disketten så att den ska kunna använda långa filnamn.
  • Dubbelklicka på den och skriv en siffra som är lika med längden du vill ha på lösenordet.
  • De ändringar som görs när du inte är inloggad kommer att påverka alla andra som inte heller loggar in, så på det viset stoppas även dessa användare.
  • Hjälppunktsfilen – project.gft – går inte att öppna eller så ser menyerna konstiga ut.
  • På raden “Extra inställningar” lägger du in dina initieringssträngar och andra kommandon.

Står för “Dynamic Link Library.” En DLL-fil (.dll) innehåller ett bibliotek med funktioner och annan information som kan nås av ett Windows-program. När ett program startas skapas länkar till nödvändiga .dll-filer. Om en statisk länk skapas kommer .dll-filerna att användas så länge programmet är aktivt. Om en dynamisk länk skapas kommer .dll-filerna endast att användas när det behövs.

Libreoffice Med Nya Funktioner

Undantaget är om du ofta startar med en diskett. Nästa gång du startar Windows 95 får du en inloggningsruta där du kan skriva ett valfritt användarnamn. Du kan välja att inte använda något lösenord för enkelhetens skull. Nästa gång är namnet redan ifyllt och du behöver bara trycka Retur. Nu ska det även gå att spara ditt lösenord för fjärranslutningen. För att ett program ska startas automatiskt varje gång Windows startar, ska du högerklicka på Startknappen och välja “Öppna”.

Annons: Life Hacks Och Användartips För Din Surfplatta

Det är inte särskilt svårt att ändra bilden som finns i loginfönstret och “Den här datorn är låst”-fönstret. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information. Efter att ha gjort ändringar i filen överför du den sparade kopian till iCloud Drive på en dator. Om du inte kommer att vara ansluten till internet kan du hämta iCloud Drive-filer lokalt för att kunna arbeta i dem när du inte är ansluten till internet. Om du använder en enhet med iOS 11 eller senare kan du komma åt dina filer från appen Filer.

Tryck på “Ändra Windows-lösenordet” och OK. Fyll i ditt gamla lösenord på raden “Gammalt lösenord”. De andra två raderna låter du vara tomma. Det finns en del program som automatiskt startas men inte ligger i Autostart-mappen! Ibland händer det att ett avinstallerat program har lämnat en genväg kvar i registret, så man får ett felmeddelande varje gång Windows95 startar.